25.05.2020
:
/. 2,32 % 50 138 novartis consu
/. 2,32 % 100 217 novartis consu
. . 25 30 93 novartis pharm
50 10 82 novartis pharm
100 5 63 novartis pharm
- /. 75 . 3 5 175 novartis pharm
. . ., / 75 20 150 novartis pharm
. /. 50 20 80 novartis pharm
+ . 2,8 20 24
+ . 2,8 20 23
. 2,8 20 19
. / 5 30 101 kusum healthca
. 0,3 30 56
. 0,2 30 49
. .-. 50 154 bittner
. .-. 20 92 bittner
125 61
115 43
DONAT MG / 1 46 droga kolinska
100 34
DR.SANTE CUCUMBER 200 33
100 27
100 27
115 , 26
115 , 42
100 , 39
100 , 37
100 37
100 47
- /. 5 . 10 17
- /. 5 . 10 17
- /. 1000 . 52
. / 40 132 mucos pharma
. / 200 595 mucos pharma
. / 800 2086 mucos pharma
. 80 30 130 rotapharm
. 150 19
SENI MAN SUPER 10 69 torunskie zmo
30 61 torunskie zmo
30 68 mann schroder
- . 500000 . . . 10 306
- . 150000 . . . 10 193
- . 1000000 . . . 10 332
. /. 50 10 3766 pfizer inc
. /. 200 14 9121 pfizer inc
/- /. 200 . 1 2604 pfizer inc
. 3,2 21 560 catalysis
. . . 60 210 unipharm
. . . 30 140 unipharm
. / . 60 317 unipharm
. / . 30 208 unipharm
. / . 30 134 unipharm
. / . 100 226 unipharm
. / . 60 302 unipharm
. / . 30 192 unipharm
50+ . /. 60 117 unipharm
. / 400 60 143 unipharm
. / 60 218 unipharm
. / 30 152 unipharm
. / 100 273 unipharm
. / . 30 126 unipharm
. / . 100 370 unipharm
. / . 30 152 unipharm
. / . 100 280 unipharm
. /. . 60 201 unipharm
. /. . 30 124 unipharm
. / . 100 211 unipharm
-3 . . 60 158 unipharm
-3 . . 30 109 unipharm
600+D400 . / . 60 136 unipharm
. / . 60 289 unipharm
. / . 30 209 unipharm
Q10 . / . 60 242 unipharm
Q10 . / . 30 124 unipharm
. 5 30 43 stada
. 20 30 82 stada
. 10 30 50 stada
100 126 tulip lab
. 60 122
. /. . . 50 85
. /. . . 100 163
-2B . . 500000 . . 10 129
-2B . . 3000000 . . 10 271
-2B . . 250000 . . 10 91
-2B . . 1000000 . . 10 180
250 159 newtone pharma
165 108 newtone pharma
C 8 / 150 548 newtone pharma
6 / 100 426 newtone pharma
- 175 93 bayer consumer
- . 60 173 bayer consumer
- . 30 108 bayer consumer
- . . 10 104 bayer consumer
- . / 30 183 bayer consumer
. 100 10 378
50 10 400
. / 200 20 115 schwabe
. 0,5 80 33
. 0,5 40 17
. 405 30 111 woerwag pharma
 

0.. - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - ..245, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru