:
PS EXTRA VARIANT M,
SOWASH Hydro-Jet SoWash
LD-250U
30 40 100
. 100 . 1
. /- /. 500 . 1
. /. 25 / . 4 1
. / 100 120
/. 160 . 1
- . / 25 ., . 2 , -, 1, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru